Velkommen

Tammestrup Hovedgård
er en af Østjyllands store gårde som ud over landbrugsdriften har almindelig skovdrift samt en stor produktion af juletræer og klippegrønt.

Tammestrup er en gammel gård, sandsynligvis fra 1200-tallet, og nævnes i 1373 under navnet Thomistrop, da den hørte til det godsrige Øm Kloster. Ved reformationen kom den til kronen, der henlagde den først under Skanderborg Len og senere under Skanderborg Rytterdistrikt. Ved dettes ophævelse i 1767 blev Tammestrup sammen med Havreballegård gjort til hovedgård og købtes af etatsråd Gerhard de Lichtenbergs enke, Bodil Hofgaard. Hun fik 1795 tilladelse til at sælge godset uden at hovedgården derfor mistede sin skattefrihed. I 1796 skødede etatsrådsindens dødsbo Tammestrup til gårdens forvalter, Rasmus Damgaard, der i 1804 frasolgte Havreballegård. Fra 1811 kom gården en del i handelen, og af ejere kan nævnes P. Herschend til Herschendsgave, H. V. G. Güsloff, H. V. Neergaard, Nicolai og A. J. Nyholm samt jagtjunker J. K. Dinesen til Kragerupgård, som i 1898 solgte Tammestrup med tilliggender til C. A. Heilmann for 170.000 kr. Gården var i familien Heilmanns besiddelse indtil 1991, hvor den nuværende ejer købte Tammestrup.

Tammestrup optræder flere gange i Danmarkshistorien, bl.a. beretter folkesagnet således om Valdemar Sejrs ridt fra Skanderborg Slot til dronning Dagmars dødsleje i Ribe i 1212, at da Valdemar passerede igennem Valkær (som er et sted i skoven ved Tammestrup), da tudede ulvene.

Motivet til den gamle 500-kroneseddel (den såkaldte Plovmand) er hentet fra Tammestrup, og tegningen er udført af en fætter (Gerhard Heilmann i 1945) til en af de tidligere ejere af Tammestrup.

Hovedbygningen, der ligger syd for haven, er opført i årene 1812-1815 og endelig færdiggjort i 1826. Der foretoges væsentlige ændringer på hovedbygningen af H. V. Neergaard i 1852. Gårdens vest fløj er efter en brand i 1870 genopført i årene 1870-1873, men nu med lige gavl mod oprindeligt halvafvalmede tage.
Hovedbygningen består af en hovedfløj med stor, gennemgående frontspids samt 2 kortere sidefløje, alt bygget i ét stokværk af hvidpudset grundmur med tag af tegl.
Gården ligger højt flot med en utrolig smuk og flot udsigt.

Tammestrup Hovedgårds areal er på i alt ca. 236 ha, fordelt på ca. 137 ha med planteavl, ca. 67 ha traditionel skovdrift og ca. 32 ha juletræer og pyntegrønt. Hovedgården drives sammen med Lysgård på 50 ha i alt 286 ha, hvoraf de 270 ha ligger i et stykke omkring ejendommen.

Jagt:

Der er en udmærket jagt på ejendommen, hvor der findes en fast bestand af råvildt. Der nedlægges p.t. ca. 20 stk. råvildt/år. Der har været udsat fasaner på arealet – ligesom der kan udsættes ænder i de tre vand grave på arealet.

Til jagten hører opvarmet jagtstue på ca. 70 m2.

Med venlig hilsen

Jagtkonsortiet